Regnskab / Selvangivelse

Selskaber

Interessentskaber (I/S)

Personligt ejede virksomheder

Virksomhedsordning

Kapitalafkastordning

Nordjysk Regnskab er behjælpelig ved valg af virksomhedsform, og sørger for udarbejdelse af virksomhedens regnskab og selvangivelse samt den digitale indberetning.

Bogholderi / Bogføring

Finans

Kunder / Debitorer

Leverandører / Kreditorer

Lager

Projekt / Sagsstyring

Løn

Hvad enten det er bogføring af bilag, registrere indbetalinger fra kunder, betaling af leverandører, registrering af varer til og fra lager, Projekt/Sagsstyring eller ordne løn til de ansatte, så klarer Nordjysk Regnskab det for dig.

Økonomistyringssystemer

Nordjysk Regnskab arbejder med flere forskellige økonomistyringssystemer og tilbyder support til f.eks. opsætning og tilretning.

Budgetter

Resultatbudgetter

Statusbudgetter

Likviditetsbudgetter

Resultat- og Statusbudgetter fortæller om virksomheden giver overskud eller underskud og om egenkapitalen er positiv eller negativ.

Likviditetsbudgetter fortæller om finansieringsbehov, og det er vigtigt f.eks. ifm. beregning af størrelse på virksomhedens kassekredit.

Nordjysk Regnskab udarbejder budgetterne og tager selvfølgelig med til møder med banken m. fl.

Skat

Skat

Moms (herunder EU / Import)

Lønsum

Al indrapportering og korrespondance ifm. f.eks. skat, moms og lønsum tager Nordjysk Regnskab sig selvfølgelig af.

Løn

Lønkørsel for timelønnede og funktionærer

Ansættelseskontrakter

Overenskomster

Refusioner

Nordjysk Regnskab er behjælpelig med alt indenfor lønansatte. Om det er 14.-dages eller månedsløn. Om det er udarbejdelse af ansættelseskontrakter. Om det er overholdelse af overenskomster eller om det er anmodning om alle typer af refusioner, sygedagpenge, flexjob, barsel osv.

Nordjysk Regnskab arbejder med flere forskellige lønsystemer; herunder Danløn og Dataløn.

Digital assistance

NemID

Betalingsløsninger

Nordjysk Regnskab kan være behjælpelig med administrative opgaver såsom NemID; herunder medarbejder- og virksomhedssignaturer.

Nordjysk Regnskab kan være behjælpelig med betalingsløsninger såsom f.eks. MobilePay, PayPal og Zettle.

Iværksætter

Forretningsidé / Forretningsplan

Virksomhedsregistrering

Budgetter ifm. opstart

Nordjysk Regnskab assisterer iværksættere med opstart af virksomhed; herunder formulering af Forretningsidé og Forretningsplan. Desuden assisterer Nordjysk Regnskab med valg af virksomhedsform (selskab/personlig virksomhed) og sørger for registrering af virksomheden. Skal der udarbejdes budgetter, sørger Nordjysk Regnskab selvfølgelig også for dette.